5 de julio de 2013

Sungura / John Chibadura y The Tembo Brothers

John Chibadura






John Nyamukokoko, 1957 - 1999
También conocido por Mr. Chitungwiza (El Mejor).



Zimbabwe


Excelente guitarrista que mezcla rumba, jit y reggae.
A finales de los años 1970 inicia su andadura musical con The Holy Brothers, después con la Mother Band y en 1982 con los Sungura Boys.
En 1985  forma su propia banda la Tembo Brothers Band.
Muy populares en Zimbabwe por su fusión mbira-rumba (“rumbira”) y la característica voz de Chibadura, intensa y con letras conmovedoras.
Aunque la rumbira tiene un ritmo rápido, las letras hablan de miseria-pesimista: familias rotas, dotes excesivas, oportunidades perdidas, etc.
Temas como “5,000 Dollars” y “Nhamo Yatakawona” fueron muy populares entre los más jóvenes.
Por los años 1988 y 1991 realizan con éxito giras por el Reino Unido y Holanda.


Si alguno te gusta, no olvides comprarlo.













Kurera
John Chibadura y Sungura Boys
Teal Record Company Ltd. - TEL 2004. Zimbabwe, 1985
A1 Kurera
A2 Mwana Asina Tsika
A3 Kufa Hakuna Memba
A4 Mwana Wangu
A5 Maggie Mukadzi Wangu
B1 Nhamo Ine Nharo
B2 Ndochema
B3 Nhamo Yatakawona
B4 Hupenyu Hwangu
B5 Urombo


5000$ Kuroora
ZMC, 1986.
01. 5000$ Kuroora
02. Linda
03. Mharadzi
04. Mukadzi Wangu (Emeli)
05. Mhunza Musha
06. Amai Va Rumbidzai
07. Baba Shamisai
08. Amai Va Shingai















Rugare
John Chibadura y The Tembo Brothers
¿?, 1988
ZMC, 2008 (2ª carátula)
1 Rugare
2 Moyo Muchena
3 Murume Wangu
4 Hosana
5 Ndipe Mwana Wangu
6 Shupi


http://rhythmconnection.blogspot.com.es/2011/07/john-chibadura-tembo-brothers-rugare.html
















The Essential John Chibadura
CSA CD 5002, 1989
Nhamo Yatakawona
Hupenyu Hwangu
Chisingapere
Kurera
Diya Wangu
5000$ Kuroora
Mukadzi Wangu
Shirah
Linda
Mharadzi
Baba
Kurera Mwana


http://edgar-miblogs.blogspot.com.es/2011/11/essential-john-chibadura.html


Pfuma Yenhaka
Gramma (TEC2603), 1989
Shingirira
Ndipeiwo
Reg Ndikuyambire
Miharare
Kushata Mwana
















More of the Essential John Chibadura y the Tembo Brothers
CSA CD 5004, 1990
Munhu Hana Chakanaka
Evelin
Handitendi Rudo Rwako
Ndingakutendei Neiko
Zano Rako Mkoma
Ida Anokudawo
Chimeso Meso
Ndinokumbira Kuziva
Mudzimu Yangu
Zuva Refuka Kwangu
Tsiga Mwanu Wangu
Mudiwa Jenneti
Mupfumi















The Best of John Chibadura
ZMC, 1996
Mukadzi Wamakandiroorera
Mutumwa
Huya Tiwirirane
Yemurawo
Munondishora
Ndichafa Ndiri Bhachura
Kukura Kurerwa
Nyarara Zvako
Mitemo Yaba
Mumwe Nemumwe


http://kulamara.blogspot.com.es/2009/07/john-chibadura-1957.html
















The Great Mr Chitungwiza
¿Gramma o ZMC? 1999
Chiiko
Mukadzi Wamakandiroorera
Maintenance
Rudo Rwechokwadi
Ndichafa Ndiri Bachura
Makorokoto
Zuva Rawakandida
Sara Ugarike
Vengai Zvenyu
5000$ Kuroora
Pfuma Yenhaka
Handichazviita
















The Very Best of John Chibadura
2002
Zimbabwe Music Corporation, 2004
01 5000 Dollars Kuroora
02 Moyo Muchena
03 Pfuma Yenhaka
04 Vengai
05 Ndingakutendai Neiko
06 Sara Ugarike
07 Diya Wangu
08 Mukadzi Wamakandiroorera
09 Kufa Hakuna Memba
10 Pitikoti Government















Zuva Refuka Kwangu
John Chibadura y Tembo Brothers
Charly Records, 2006
Zano Raku Mukoma
Zuva Refuka Kwangu
Tsiga Mwanu Wangu
Shirah
Ndikatutendei Neiko
Nhamo Yatakawona
Ndinokumbira Kuzira















Selected Hits
John Chibadura y Tembo Brothers
2006
1. Mupfumi
2. Mukadzi Wangu
3. Mudzimu Yangu (Part 1)
4. Mharadzi
5. Diya Wangu
6. Chisingapere
7. Chimeso Meso
8. 5000 Dollars (Kuroora)
9. Linda
10. Kurera Hwanu
11. Kurera
12. Ida Anokudawo
13. Hupenyu Hwangu
14. Handitendi Rudo Rwasko
15. Hann Hana Chakanaka
16. Evelin - Original
















5000 Dollars Kuroora
John Chibadura y Tembo Brothers
Isigodlo, 2008
5000 Dollars (Kuroora)
Linda
Mharadzi
Mukadzi Wangu (Emeli)
Mhunza Musha
Amai va Rumbidzai
Baba Shamisai
Amai va Shingai


http://kulamara.blogspot.com.es/2012/01/john-chibadura-and-tembo-brothers-5000.html




























Mune Majerasi
John Chibadura y Tembo Brothers
Isigodlo, 2008
Zimbabwe Music Corporation, 2011 (2ª carátula)
Mune Majerasi
Ndinoda Rudo Rwako
Handichada Nezvake
Babe vevana
Lovemore
Hamunyare Here Baba
Judy
Mwari Baba


http://kulamara.blogspot.com.es/2012/01/john-chibadura-and-tembo-brothers-mune.html
















Mutumwa
John Chibadura y Tembo Brothers
Isigodlo, 2008
Mudkazi Wamakandiroorera
Mutumwa
Huyayi Tiwirirane
Yemurawo
Munondishora
Yeukai


http://kulamara.blogspot.com.es/2012/01/john-chibadura-and-tembo-brothers.html
















Sara Ugarike, Vol. 2
John Chibadura y the Sungura Boys
ZMC, 2008
1 Sara Ugarike
2 Maintenance
3 Keresiya
4 Ndidaireiwo
5 Tinokumbira Kuziva
6 Getty
7 Idah Anokudawa
8 Rudo
















John Chibadura y The Dembo Brothers, Vol. 5
John Chibadura y The Dembo Brothers
ZMC, 2008. EP
1 Murume Ngaremekedzwe
2 Rufu Harusarure
3 Diya Wangu
4 Midzimu
















Kurera / Munhu Hana Chakanaka
Zimbabwe Music Corporation, 2011
1 Kurera
2 Mwana asina tsika
3 Kufa hakuna memba
4 Mwana wangu
5 Maggie mukadzi wangu
6 Nhamo ine nharo
7 Ndochema
8 Nhamo yatakawona
9 Hupenyu hwangu
10 Urombo
11 Munhu hana chakanaka
12 Evelin
13 Handitendi rudo rwako
14 Mupfumi
15 Ndingakutendei neiko?
16 Zano rako mukoma
















Dub Versions
John Chibadura y Tembo Brothers
Zimbabwe Music Corporation, 2011
1 Mudiwa jennet
2 Usandivengere simba rangu
3 Mwari matinyanya
4 Zuva rekufa kwangu
5 Varoyi
6 Ndiwe wandaivimba naye















Kugarika tangenhamo / Mudzimu Yangu
John Chibadura y Tembo Brothers
Zimbabwe Music Corporation, 2011. Relanzado.
1 Kugarika tangenhamo
2 Amai vangu
3 Wariranayi
4 Mukwasha
5 Chisi chako
6 Shirah
7 Chisingapere
8 Vatezvara
9 Murume ngaremekedzwe
10 Rufu harusarure
11 Diya wangu
12 Mudzimu yangu
















Reggae Hits
Zimbabwe Music Corporation, 2011
1 Baya wabaya
2 Mudiwa jennet
3 Gotwe rangu
4 Varoyi
5 Usandivengere simba rangu
6 Zuva rekufa kwangu
7 Mwari matinyanya
















Nguva Yakaoma
ZMC, 2011
01 Chiiko?
02 Nguva yenhamo
03 Rumbidzai
04 Ndirikutambura
05 Chii chinokunetsa?
06 Pahukama


http://edgar-miblogs.blogspot.com.es/2011/11/nguva-yakaoma-john-chibadura.html



Singles


Hwandinetsa Upenyu
¿1981?
Primer single de Chibadura
















Mwana Wamambo
John Chibadura y Sungura Boys
Farayi Farayi - FYF 423, 7”. Zimbabwe, 1983
A Mwana Wamambo
B Nherera


Sin clasificar


Mudzimu Wangu
Primer álbum
1985
ZMC, 1988.

Midzimu Yangu (Best of)
ZMC, 1988

Munhu Hana Chakanaka
Tercer álbum
Evelin
Handitendi Rudo Rwako
Mupfumi
Ndingakutendei
Zano Rako Mkoma
















Vengai Zvenyu
ZMC
01 Vengai
02 Nhamo
03 Vakadzi Vevanhu
04 Rairai Vana
05 Seiko_
06 Ndicheneseiwo
07 Vengai Zvenyu


http://kulamara.blogspot.com.es/2012/01/mr-chitungwiza-john-chibadura-vengai.html
















Upenyu Hwandinetsa
John Chibadura y Tembo Brothers
1. Upenyu
2. Mombe Yehumai
3. Ndatambura
4. Dzimba Mbiri
5. Rumbidzai
6. Kushaya Mbereko
7. Ngatishande
8. Mwana Asiriwako

Sara Ugarike
ZMC, 1987















Kugarika Tangenhamo
John Chibadura y Sungura Boys
ZMC
Teal Trutone Music - TEL 2163. South Africa, 1987
A1 Kugarika Tangenhamo
A2 Amai Vangu
A3 Wiriranayi
A4 Mukwasha
B1 Chisi Chako
B2 Shirah
B3 Chisingapere
B4 Vatezvara

Sango Rinopa Waneta
1. Sango Rinopa Waneta
2. Ambuya Ndirereiwo
3. Muvakidzani Wangu
4. Peshi
5. Ndini Ndakakurera
6. Sindiwe

Pitikoti Government















Ndirimuhondo
John Chibadura y The Tembo Brothers
Kudzanayi Records - ZIL 239 - 1991















Ndirimuhondo/Sango Rinopa Waneta















Yambiro
1. Rudo Runokosha
2. Dhiya Wangu
3. Tsiga Mwana
4. Kurera Mwana Asiriwako
5. Tezvara
6. Shungu Dzangu
7. Chimesomeso
8. Hamadzangu
9. Amai Ndoenda
10. By Bye Baba Vapatience
11. Tenda Midzimu Yaka
12. Wandinovimba Naye















Madiro
John Chibadura y The Tembo Brothers
Ambuya Vangu 6:57
Shanje Pabarika 7:12
Chimwene 6:04
Sindiwe 3:32
Amai vaGivemore 6:03
Basa Igoridhe 7:16
Sango 5:33
Amai Ndirereiwo 6:06
Muvakidzani 2:57
Por subir

Zuva Guru




No hay comentarios:

Publicar un comentario